Dokumenty do pobrania

W przypadku wolnych miejsc, dodatkowe egzaminy wewnętrzne sprawdzające wiedzę ucznia obowiązują także dla kandydatów aplikujących do klasy międzynarodowej 2e (zarówno dla uczniów naszej szkoły, jak i dla kandydatów nie uczęszczających do LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie). Zakres materiałów obejmuje rok realizacji programów autorskich z przedmiotów: matematyka, język polski, język angielski oraz z jednego z przedmiotów kierunkowych (do wyboru): biologia, chemia, fizyka. Egzaminy, poza językiem polskim, odbywają się w języku angielskim.

Polityki