JAKARTA ONLINE

W poniedziałek 20 listopada odbyło się spotkanie online na Zoomie z grupą uczniów z indonezyjskiej szkoły IB DP (szkoła SMA Al Azhar, Jakarta) i uczniami z oddziału międzynarodowego z naszego Liceum. Młodzież wymieniała się spostrzeżeniami dot. nauki w dwóch różnych kulturowo krajach oraz w sesji Q&A odpowiadała na pytania typu: „Why did you choose the IB profile? How does studying affect your passions and hobbies” (strona polska) oraz „How do you guys study, do you have more specific ways to study?What are the pros and cons of being IB students?” (strona indonezyjska)”. Uczniowie nie zniechęcili się różnicą czasu, czy problemami technicznymi z dźwiękiem i z podekscytowaniem nawiązali międzynarodową rozmowę.

Kategoria: Bez kategorii