Sztuka prezentacji przed grupą

W ramach projektu szkolnego „Deutsch lernen online – multimodal” polegającego na poznaniu oraz analizie najbardziej wartościowych platform edukacyjnych, m.in. rekomendowanych przez Deutsche Welle oraz Instytut Goethego, 7 lutego odbyła się lekcja otwarta z języka niemieckiego poprowadzona przez uczniów oddziału 1E oraz nauczyciela germanistę p. Małgorzatę Szuk-Bernaciak. Dzięki przydzielonym zadaniom młodzież m.in. oceniła wybrane programy edukacyjne do nauki języka niemieckiego, przygotowała prezentację Power Point z opisem i rozwijała swój kreatywny potencjał. Celem lekcji otwartej było wspieranie samodzielnego myślenia oraz analizy wg ustalonych wytycznych. Wyniki analizy zostały zaprezentowane zaproszonej oddziałowi 1B, który zapoznał się z wielowymiarowością (multimodalność) cyfrowych autentycznych materiałów do nauki języka niemieckiego, odnoszących się do aktualnych treści i motywujących do samodzielnej nauki oraz utrwalania nowych treści.

Kategoria: Bez kategorii