Archiwum


Kategoria: Bez kategorii

  • EN – IB DB Brochure

    More information about the school’s IB DP can be found in the school brochure. We invite you to read the IB DP program in our school. This brochure was created for the purposes of acreditation in English.

  • PL – Broszura IB DP

    Więcej informacji na temat programu IB DP w naszej szkole można znaleźć w szkolnej broszurze. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu matury międzynarodowej w naszej szkole. Broszura została utworzona na potrzeby akredytacji w języku angielskim.