Profil ucznia IB

PROFIL UCZNIA, MATURA MIĘDZYNARODOWA 

UCZNIOWIE PIASTOWSKIEGO LICEUM 

elementy programu wychowawczego  

Matura międzynarodowa ma na celu rozwój dociekliwej, prezentującej wysoki poziom wiedzy, troskliwej młodzieży. Celem wszystkich programów IB (na poziomach szkół podstawowych oraz liceum) jest stworzenie międzynarodowej społeczności osób o zbliżonych poglądach. Społeczności współodpowiedzialnej za planetę, która jako wspólnota ludzka przyczyni się do tworzenia bezpieczniejszego i lepszego świata w atmosferze szacunku i międzykulturowego zrozumienia. 

10 cech charakteryzujących ucznia przygotowującego się do międzynarodowej matury IB.
Nasi uczniowie (jak wszyscy uczniowie IB) starają się być: 

Open-minded – Otwarci i wolni od uprzedzeń
Rozumieją i doceniają własną kulturę i  historię oraz są otwarci na perspektywy, wartości   i tradycje innych osób i społeczności. Są przyzwyczajeni do poszukiwania i oceniania różnych punktów widzenia i są gotowi rozwijać się dzięki temu doświadczeniu. 

Principled – Kierujący się zasadami
Działają uczciwie, są prawi z silnym poczuciem uczciwości, sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostki, grup i społeczności. Biorą odpowiedzialność za własne czyny i są świadomi ponoszenia konsekwencji swoich działań. 

Communicators – Komunikatywni
Rozumieją i wyrażają swoją wiedzę oraz pomysły, w sposób pewny i twórczy w więcej niż jednym języku i przy użyciu różnych sposobów komunikacji. Działają skutecznie i chętnie  współpracują z innymi. 

Caring – Troskliwi
Okazują empatię, współczucie i szacunek wobec potrzeb i uczuć innych. Osobiście angażują się w służbę społeczeństwu i działają na rzecz pozytywnej zmiany w życiu innych i środowiska naturalnego. 

Risk-takers – Podejmujący ryzyko
Podchodzą do nieznanych sytuacji i wątpliwości z odwagą i przezornością oraz samodzielnością i zapałem w odkrywaniu nowych ról, pomysłów i strategii. Są odważni i elokwentnie bronią swoich przekonań. 

Thinkers – Myślący
Wykazują inicjatywę, potrafią kreatywnie stosować umiejętności myślenia krytycznego, aby rozpoznawać i podchodzić do złożonych problemów oraz podejmować rozsądne, etyczne decyzje. 

Balanced – Zrównoważeni
Rozumieją, jak ważna jest równowaga intelektualna, fizyczna i emocjonalna dla osiągnięcia osobistego dobrostanu u siebie i innych. 

Knowledgeable – Kompetentni i wykształceni
Eksplorują koncepty, idee i problemy o lokalnym i globalnym znaczeniu (np. w trakcie projektów Erasmus). W ten sposób zdobywają dogłębną wiedzę i rozwijają zrozumienie    w szerokim i zrównoważonym zakresie dyscyplin. 

Inquirers – Dociekliwi, poszukujący rozwiązań
Rozwijają w sobie naturalną ciekawość. Zdobywają umiejętności niezbędne do przeprowadzenia badań, aktywnie poszukują odpowiedzi na nurtujące ich problemy oraz wykazują samodzielność w uczeniu się. Lubią się uczyć aktywnie, a zamiłowanie do nauki będzie podtrzymywane u nich przez całe życie. 

Reflective – Myślący i Refleksyjni
Starannie przyglądają się własnej nauce i nabieranym doświadczeniom. Są w stanie ocenić i zrozumieć swoje mocne strony i ograniczenia, aby wspierać proces uczenia oraz swój rozwój osobisty. 

© International Baccalaureate Organization 2007 

https://www.ibo.org/contentassets/fd82f70643ef4086b7d3f292cc214962/learner-profile-en.pdf