Biblioteka w IB ACADEMICA

Biblioteka (multimedia/zasoby biblioteczne) odgrywają centralną rolę w realizacji programu – nasza szkolna biblioteka posiada odpowiednie materiały, aby wesprzeć realizację programu matury międzynarodowej. Uczniowie piastowskiego Liceum mają m.in. dostęp do innowacyjnej biblioteki cyfrowej Academica, która korzysta ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Szkoły IB na całym świecie korzystają z różnych sposobów, aby wspomagać rozwój ucznia w programie IB (biblioteka współdzielona, wizyty w bibliotekach zewnętrznych, biblioteki online). Nasza placówka podjęła współpracę z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie, aby jeszcze efektywniej pomagać uczniom znajdować materiały źródłowe do realizacji niezbędnych prac typu : IA (Internal Assessment, tzw. „internale”), czy podczas pisania eseju rozszerzonego (tzw. „Extended Essay”) z wybranego przez ucznia przedmiotu.

link do wypożyczalni Academica

Kategoria: Bez kategorii